Úvod » Kurzy pro učitele

Kurzy pro učitele

 Ve spolupráci s agenturou a vydavatelstvím Amadeus Records pořádáme vzdělávací kurzy pro učitele mateřských a základních škol.

Aktuální seminář HUDBA NÁS BAVÍ VI se bude konat v sobotu 27.4.2019 v prostorách blanenského zámku.

http://www.muzeum-blanenska.cz/

Pozvánka na seminář:

Videoukázky z posledních seminářů :

 

Přihlášky v sekci PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE KURZY

 

Program semináře:

 

 

S rytmem v těle zpívám směle

Rytmus jako základ doprovodu (nejen) lidových písní, a to i v (ne)tradiční podobě rytmu tvořeného hrou na tělo, pohybem, využitím orffovských nástrojů, hlasem atd.

 

 

Stupnice a tónina – zábavná to hodina

Stupnice a tóniny stokrát jinak – cílem je vyzkoušet si na vlastní kůži, jak se proměňuje vnímání základní vyučovací látky s proměnami her a přístupů a nakolik mohou v různých obměnách vést k splnění různých vzdělávacích cílů.

 

 

Baroko – spíš pro ucho než pro oko

Hudba tohoto období nabízí pestrou mozaiku tipů, jak zpestřit výklad „hudebního dějepisu“ konkrétními hudebními činnostmi, které ve výsledku znovu vedou k rozvoji muzikality dětí a podpoře tvoření hudby společně.

 

 

Cokoli uvidím, zahrát se nestydím

Alternativní hudební zápis umožňuje rozvíjet hudebnost dětí nejen předškolního věku a může pomoci k pochopení hudby „do hloubky“. Seznámíme se s alternativními formami zápisu rytmu, melodie i harmonického průběhu doprovodu.

 

Veškeré dotazy na orff@post.cz

 

 

Srdečně zve a předem se těší Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

 


 

Cíl semináře:

 

Rozvoj didaktických kompetencí učitelů/pedagogických pracovníků v souvislosti s propojováním hudební tématiky s řečí a pohybem, práce s hlasovou i nástrojovou improvizací.

Absolvent kurzu:

* zná postupy k ovládnutí nového didaktického materiálu (partitury pro Orffovy nástroje, schémata hudebních her a improvizačních postupů),

* využívá hru na Orffovy nástroje k utvoření představy melodického a rytmického základu poslouchané hudby

* zapojuje se v sólových i skupinových improvizacích

* užívá řeč, pohyb i nástrojovou hru k modelování funkčního didaktického postupu

 

Zaměření a rozvrh lekcí:

 

Seminář je primárně zaměřen na práci s didaktickým materiálem hudební výchovy a je určen studentům příslušných pedagogických a uměleckých škol a pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Otevřen je (bez osvědčení o absolvování) ovšem i dalším zájemcům o vybraná témata, rodičům či nepedagogickým pracovníkům.

Cílem semináře je seznámení s vybraným didaktickým materiálem a možnostmi jeho uchopení v nejrůznějším pedagogickém prostředí (individuální práce, práce v kolektivu). Forma tvůrčí dílny zároveň umožňuje seznámit se s účinem jednotlivých postupů "na vlastní kůži" a dává představu o jejich využití jak při krátkodobých projektech, tak při stavění vlastní koncepce výuky hudební výchovy.

 

Kurzovné:

 

Studenti..........................1000,- Kč

Členové ČOS..................1500,- Kč

Plné kurzovné.................1900,- Kč

 

Lektorské vedení:

 

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Pedagog SZUŠ Universum Brno (hudební nauky, experimentální hudební nauka pro děti 3-5 let, dílny pro rodiče s dětmi do 3 let, housle) a FF MU Brno (hudební teorie, hudební didaktika, práce s Orffovými nástroji... na katedře hudební vědy), v minulosti vedení kroužků Zpívánky při Salesiánském centru Brno, lektorování workshopů v rámci projektu Mozartovy děti pro brněnskou filharmonii atp.

 

NjZjOTc