Úvod » Kurzy pro učitele

Kurzy pro učitele

 Ve spolupráci s agenturou a vydavatelstvím Amadeus Records pořádáme vzdělávací kurzy pro učitele mateřských a základních škol.

Aktuální seminář HUDBA NÁS BAVÍ III se bude konat v sobotu 25.11.2017 v prostorách blanenského zámku.

http://www.muzeum-blanenska.cz/

Videopozvánka:

Videoukázky z posledních seminářů :

 

Přihlášky v sekci PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE KURZY

Program semináře:

 

Lidová píseň 100x jinak


Lekce si klade za cíl seznámit účastníky kurzu s možnostmi práce s lidovou písní v kolektivní výuce. Na vybrané písni (písních) budou demonstrovány didaktické postupy vedoucí ke konkrétním cílům zaměřeným k rozvoji hudebního sluchu, rytmického cítění, melodického vnímání, harmonické představivosti a elementární improvizace tak, jak s nimi lze pracovat ve skupinové výuce. Pedagog se seznámí s postupy činnostní hudební výchovy aplikovatelné na další hudební materiál.

 

Hudební řeč hudby vážné i nevážné


Lekce bude zaměřena na poukázání na konkrétní projevy "hudební řeči" nejen v repertoáru tzv. vážné hudby, půjde o hledání stejných jevů i v ostatních žánrech, toto vše na hudebních činnostech zaměřených na aktivní zapojení celé třídy. Využita bude i aktivní práce s poslechem.

 

Hudební notopis od počátků dodnes


V rámci této lekce se pedagog seznámí s notačními systémy od starověku po součastnost, vyzkouší si řadu aktivit vedoucích k pochopení rozdílů mezi jednotlivými notacemi, každý typ bude ukázán na repertoáru skladeb, které odpovídají dané historické době, pracovat budeme i s aktivním poslechem.

 

Vánoční inspirace


Cílem lekce je seznámení s možnostmi práce s adventním a vánočním repertoárem formou realizace úprav pro Orffovy nástroje (nejen nástroje rytmické, ale i zvonkohry, xylofony a metalofony), soustavu boomwhackerů (hudebních tyčí) a s pomocí využití hry na tělo. Ukázán bude systém nácviku skladeb formou hry, tedy bez nutnosti pracovat primárně s notovým zápisem.

 


 

Cíl semináře:

 

Rozvoj didaktických kompetencí učitelů/pedagogických pracovníků v souvislosti s propojováním hudební tématiky s řečí a pohybem, práce s hlasovou i nástrojovou improvizací.

Absolvent kurzu:

* zná postupy k ovládnutí nového didaktického materiálu (partitury pro Orffovy nástroje, schémata hudebních her a improvizačních postupů),

* využívá hru na Orffovy nástroje k utvoření představy melodického a rytmického základu poslouchané hudby

* zapojuje se v sólových i skupinových improvizacích

* užívá řeč, pohyb i nástrojovou hru k modelování funkčního didaktického postupu

 

Zaměření a rozvrh lekcí:

 

Seminář je primárně zaměřen na práci s didaktickým materiálem hudební výchovy a je určen studentům příslušných pedagogických a uměleckých škol a pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Otevřen je (bez osvědčení o absolvování) ovšem i dalším zájemcům o vybraná témata, rodičům či nepedagogickým pracovníkům.

Cílem semináře je seznámení s vybraným didaktickým materiálem a možnostmi jeho uchopení v nejrůznějším pedagogickém prostředí (individuální práce, práce v kolektivu). Forma tvůrčí dílny zároveň umožňuje seznámit se s účinem jednotlivých postupů "na vlastní kůži" a dává představu o jejich využití jak při krátkodobých projektech, tak při stavění vlastní koncepce výuky hudební výchovy.

 

Kurzovné:

 

Studenti..........................1000,- Kč

Členové ČOS..................1500,- Kč

Plné kurzovné.................1900,- Kč

 

Lektorské vedení:

 

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Pedagog SZUŠ Universum Brno (hudební nauky, experimentální hudební nauka pro děti 3-5 let, dílny pro rodiče s dětmi do 3 let, housle) a FF MU Brno (hudební teorie, hudební didaktika, práce s Orffovými nástroji... na katedře hudební vědy), v minulosti vedení kroužků Zpívánky při Salesiánském centru Brno, lektorování workshopů v rámci projektu Mozartovy děti pro brněnskou filharmonii atp.

 

NTE1NmY