Úvod » Kurzy pro učitele

Kurzy pro učitele

 Ve spolupráci s agenturou a vydavatelstvím Amadeus Records pořádáme vzdělávací kurzy pro učitele mateřských a základních škol.

Aktuální seminář HUDBA NÁS BAVÍ VIII , který měl probíhat 21.11.2020 v prostorách blanenského zámku, byl z důvodu nařízení vlády přesunut na rok 2021. Přesný termín bude uveřejněn v návaznosti na epidemiologickou situaci.

http://www.muzeum-blanenska.cz/

Pozvánka na seminář:

Videoukázky z posledních seminářů :

 

Přihlášky v sekci PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE KURZY

 

Program semináře:

 

Hudba nás baví VIII
Radost z hudby už je zase tu - v písních Spirituál kvintetu
Repertoáru Spirituál kvintetu není třeba představovat. Tentokrát se písně z pera Jiřího Tichoty a Dušana Vančury stanou díky laskavé podpoře obou pánů hlavním protagonistou našeho jarního setkání. 
1. S nástrojem i zpěvem zatočíme s hněvem...
První lekce se zaměří na písničky, které lze doprovázet na Orffovy nástroje a boomwhackery, a to harmonickým doprovodem nebo doprovodnými melodiemi.
2. Jdeme na to logicky - melodicky, rytmicky...
Druhá lekce přinese písničky, na nichž lze ukázat osvědčené postupy, jak nastudovat s dětmi melodické či rytmické partitury s minimem viditelného úsilí.
3. Písně historické - dojemné a lidské...
Třetí lekce připomene nejen krásné nápěvy renesančních písní...
4. Spirituálům jsme věrní, nemusíme býti černí...
Nad texty starých černošských spirituálů si lze uvědomit jejich nadčasovost i krásu jejich melodií. S některými z nich se seznámíme a vyzkoušíme si je formou nejrůznějších, nejen hudebních aktivit.

Během všech lekcí budeme využívat principy prahry, která je založena na radosti ze hry samotné (z procesu „hraní si“), hry, která sice má svá pravidla, ale nevede k vítězení - není zde výhry a porážky, naopak smyslem je souznění s ostatními a radost z toho, že to, co spolu s ostatními vytvářím, je harmonickým celkem.

 

Veškeré dotazy na orff@post.cz

 

 

Srdečně zve a předem se těší Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

 


 

Cíl semináře:

 

Rozvoj didaktických kompetencí učitelů/pedagogických pracovníků v souvislosti s propojováním hudební tématiky s řečí a pohybem, práce s hlasovou i nástrojovou improvizací.

Absolvent kurzu:

* zná postupy k ovládnutí nového didaktického materiálu (partitury pro Orffovy nástroje, schémata hudebních her a improvizačních postupů),

* využívá hru na Orffovy nástroje k utvoření představy melodického a rytmického základu poslouchané hudby

* zapojuje se v sólových i skupinových improvizacích

* užívá řeč, pohyb i nástrojovou hru k modelování funkčního didaktického postupu

 

Zaměření a rozvrh lekcí:

 

Seminář je primárně zaměřen na práci s didaktickým materiálem hudební výchovy a je určen studentům příslušných pedagogických a uměleckých škol a pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Otevřen je (bez osvědčení o absolvování) ovšem i dalším zájemcům o vybraná témata, rodičům či nepedagogickým pracovníkům.

Cílem semináře je seznámení s vybraným didaktickým materiálem a možnostmi jeho uchopení v nejrůznějším pedagogickém prostředí (individuální práce, práce v kolektivu). Forma tvůrčí dílny zároveň umožňuje seznámit se s účinem jednotlivých postupů "na vlastní kůži" a dává představu o jejich využití jak při krátkodobých projektech, tak při stavění vlastní koncepce výuky hudební výchovy.

 

Kurzovné:

 

Studenti..........................1000,- Kč

Členové ČOS..................1500,- Kč

Plné kurzovné.................1900,- Kč

 

Lektorské vedení:

 

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Pedagog SZUŠ Universum Brno (hudební nauky, experimentální hudební nauka pro děti 3-5 let, dílny pro rodiče s dětmi do 3 let, housle) a FF MU Brno (hudební teorie, hudební didaktika, práce s Orffovými nástroji... na katedře hudební vědy), v minulosti vedení kroužků Zpívánky při Salesiánském centru Brno, lektorování workshopů v rámci projektu Mozartovy děti pro brněnskou filharmonii atp.

 

NTc5NDBlYm