Úvod » Kurzy pro učitele

Kurzy pro učitele

 Ve spolupráci s agenturou a vydavatelstvím Amadeus Records pořádáme vzdělávací kurzy pro učitele mateřských a základních škol.

Aktuální seminář HUDBA NÁS BAVÍ VII se bude konat v sobotu 16.11.2019 v prostorách blanenského zámku.

http://www.muzeum-blanenska.cz/

Pozvánka na seminář:

Videoukázky z posledních seminářů :

 

Přihlášky v sekci PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE KURZY

 

Program semináře:

 

 

1. Pod lidovou písní zvonkohry nám vyzní

Účastník kurzu se seznámí s možnostmi doprovodu lidových písní na melodických Orffových nástrojích (zvonkohry, metalofony, xylofony) včetně možností, jak nastudovat s dětmi v kolektivní výuce konkrétní partituru bez nutnosti práce s notovým materiálem.

2. Od tónu k skladbě, silně i slabě

Na příkladech skupinové improvizace Orffových nástrojů i boomwhackerů si účastník kurzu vyzkouší principy nejrůznějších elementů, z nichž se hudba tvoří. Ukážeme si, že nejen improvizace v pentatonice může vést k zážitku proniknutí do podstaty hudby.

3. Baroko II – Zajímá nás baroko, pro ucho i pro oko

Na příkladech dalších barokních skladeb (nenavazujeme na minulý kurz, jen pokračujeme v objevování barokních hudebních skvostů) propojíme poslech hudby s možností vlastního aktivního zapojení zpěvem, hrou na nástroje nebo pohybem.

4. Písně vánoční a adventní – poslechněme si, jak advent zní…

Adventní písně jako neprávem opomíjený předvánoční repertoár nám umožní vyzkoušet si řadu tradičních i méně tradičních, nejen hudebních doprovodů a naladit se na vánoční čas.

Během všech lekcí budeme využívat principy prahry, která je založena na radosti ze hry samotné (z procesu „hraní si“), hry, která sice má svá pravidla, ale nevede k vítězení - není zde výhry a porážky, naopak smyslem je souznění s ostatními a radost z toho, že to, co spolu s ostatními vytvářím, je harmonickým celkem.

 

Veškeré dotazy na orff@post.cz

 

 

Srdečně zve a předem se těší Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

 


 

Cíl semináře:

 

Rozvoj didaktických kompetencí učitelů/pedagogických pracovníků v souvislosti s propojováním hudební tématiky s řečí a pohybem, práce s hlasovou i nástrojovou improvizací.

Absolvent kurzu:

* zná postupy k ovládnutí nového didaktického materiálu (partitury pro Orffovy nástroje, schémata hudebních her a improvizačních postupů),

* využívá hru na Orffovy nástroje k utvoření představy melodického a rytmického základu poslouchané hudby

* zapojuje se v sólových i skupinových improvizacích

* užívá řeč, pohyb i nástrojovou hru k modelování funkčního didaktického postupu

 

Zaměření a rozvrh lekcí:

 

Seminář je primárně zaměřen na práci s didaktickým materiálem hudební výchovy a je určen studentům příslušných pedagogických a uměleckých škol a pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Otevřen je (bez osvědčení o absolvování) ovšem i dalším zájemcům o vybraná témata, rodičům či nepedagogickým pracovníkům.

Cílem semináře je seznámení s vybraným didaktickým materiálem a možnostmi jeho uchopení v nejrůznějším pedagogickém prostředí (individuální práce, práce v kolektivu). Forma tvůrčí dílny zároveň umožňuje seznámit se s účinem jednotlivých postupů "na vlastní kůži" a dává představu o jejich využití jak při krátkodobých projektech, tak při stavění vlastní koncepce výuky hudební výchovy.

 

Kurzovné:

 

Studenti..........................1000,- Kč

Členové ČOS..................1500,- Kč

Plné kurzovné.................1900,- Kč

 

Lektorské vedení:

 

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Pedagog SZUŠ Universum Brno (hudební nauky, experimentální hudební nauka pro děti 3-5 let, dílny pro rodiče s dětmi do 3 let, housle) a FF MU Brno (hudební teorie, hudební didaktika, práce s Orffovými nástroji... na katedře hudební vědy), v minulosti vedení kroužků Zpívánky při Salesiánském centru Brno, lektorování workshopů v rámci projektu Mozartovy děti pro brněnskou filharmonii atp.

 

NzkwYjljOD