Úvod » Kurzy pro učitele

Kurzy pro učitele

 Ve spolupráci s agenturou a vydavatelstvím Amadeus Records pořádáme vzdělávací kurzy pro učitele mateřských a základních škol.

Aktuální seminář HUDBA NÁS BAVÍ V se bude konat v sobotu 24.11.2018 v prostorách blanenského zámku.

http://www.muzeum-blanenska.cz/

Pozvánka na seminář:

Videoukázky z posledních seminářů :

 

Přihlášky v sekci PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE KURZY

 

Program semináře:

 

Hudba nás baví V

 

Společné hudební aktivity jako cesta za dobrodružstvím

Cílem bude seznámení se strategiemi, díky nimž můžeme v předmětech hudební výchovy/nauky pracovat s kolektivem dětí tak, že budou spokojené ony i my. Bezděky rozvíjené dovednosti totiž nepředstavují žádnou námahu…

 

Bez říkadel ani ránu, ať už zvečera či k ránu…

Říkadla a básničky jsou pro nás možností zažít krásu rytmu naší řeči. Od rytmu řeči je to k písni už jen krok. Proto se budeme bavit propojením (nejen lidových) textů s hudbou, hrou na nástroje i s pohybem.

 

Středověk a renesance – k muzicírování šance

Hudba těchto dvou období nabízí pestrou mozaiku tipů, jak zpestřit výklad „hudebního dějepisu“ konkrétními hudebními činnostmi, které ve výsledku znovu vedou k rozvoji muzikality dětí a podpoře tvoření hudby společně.

 

(Před)vánoční inspirace

S pomocí Orffových nástrojů se ponoříme do předvánoční a vánoční atmosféry, na repertoáru některých adventních a vánočních písní si užijeme nejrůznější verze jejich doprovodu. Ke slovu přijdou rovněž boomwhackery, hra na tělo ad.

 

 

Srdečně zve a předem se těší Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

 


 

Cíl semináře:

 

Rozvoj didaktických kompetencí učitelů/pedagogických pracovníků v souvislosti s propojováním hudební tématiky s řečí a pohybem, práce s hlasovou i nástrojovou improvizací.

Absolvent kurzu:

* zná postupy k ovládnutí nového didaktického materiálu (partitury pro Orffovy nástroje, schémata hudebních her a improvizačních postupů),

* využívá hru na Orffovy nástroje k utvoření představy melodického a rytmického základu poslouchané hudby

* zapojuje se v sólových i skupinových improvizacích

* užívá řeč, pohyb i nástrojovou hru k modelování funkčního didaktického postupu

 

Zaměření a rozvrh lekcí:

 

Seminář je primárně zaměřen na práci s didaktickým materiálem hudební výchovy a je určen studentům příslušných pedagogických a uměleckých škol a pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Otevřen je (bez osvědčení o absolvování) ovšem i dalším zájemcům o vybraná témata, rodičům či nepedagogickým pracovníkům.

Cílem semináře je seznámení s vybraným didaktickým materiálem a možnostmi jeho uchopení v nejrůznějším pedagogickém prostředí (individuální práce, práce v kolektivu). Forma tvůrčí dílny zároveň umožňuje seznámit se s účinem jednotlivých postupů "na vlastní kůži" a dává představu o jejich využití jak při krátkodobých projektech, tak při stavění vlastní koncepce výuky hudební výchovy.

 

Kurzovné:

 

Studenti..........................1000,- Kč

Členové ČOS..................1500,- Kč

Plné kurzovné.................1900,- Kč

 

Lektorské vedení:

 

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Pedagog SZUŠ Universum Brno (hudební nauky, experimentální hudební nauka pro děti 3-5 let, dílny pro rodiče s dětmi do 3 let, housle) a FF MU Brno (hudební teorie, hudební didaktika, práce s Orffovými nástroji... na katedře hudební vědy), v minulosti vedení kroužků Zpívánky při Salesiánském centru Brno, lektorování workshopů v rámci projektu Mozartovy děti pro brněnskou filharmonii atp.

 

NDA1Y