Úvod » Kurzy pro učitele

Kurzy pro učitele

 Ve spolupráci s agenturou a vydavatelstvím Amadeus Records pořádáme vzdělávací kurzy pro učitele mateřských a základních škol.

Aktuální seminář HUDBA NÁS BAVÍ IV se bude konat v sobotu 14.4.2018 v prostorách blanenského zámku.

http://www.muzeum-blanenska.cz/

Videopozvánka na seminář:

Videoukázky z posledních seminářů :

 

Přihlášky v sekci PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘE KURZY

Program semináře:

 

1. Rytmus základ života


V rámci lekce budou účastníci kurzů konfrontováni s nejrůznějšími přístupy v práci s rytmickou stránkou hudby. Prostřednictvím hudebních činností zakusí hry zaměřené na zvládnutí základních rytmických hodnot, práci s rytmickými modely a jejich aplikaci v hudbě nejrůznějších období a žánrů.

 

2. Hudební bestsellery pro každou dětskou duši

S pomocí melodických nástrojů Orffova instrumentáře (zvonkohry, xylofony, metalofony) si vytvoříme vlastní verze známých "hitů" repertoáru vážné hudby. Účastníci kurzů se seznámí s partiturami klasických skladeb vhodnými pro užití v rámci hodin hudební výchovy, vyzkouší si nejrůznější možnosti jejich nácviku, kdy čtení hudebního zápisu nemusí být podmínkou pro jejich realizaci (metodika nácviku skladeb s použitím prvků prahry).

 

3. Orchestr včera, dnes a zítra


V částečně přednáškové lekci bude cílem zpřehlednit dějiny klasického orchestru s ohledem na historické varianty jednotlivých nástrojů, vývoj nástrojového obsazení, funkci dirigenta, podobu notových partů, charakteristické znaky jednotlivých slohových období atd. V řadě případů "odbočíme" k praktickému vyzkoušení prostřednictvím nejrůznějších konkrétních činností (práce s poslechem, činnostní hudební výchova).

 

4. Pějme píseň dokola


Na repertoáru národních, lidových, ale i umělých písní se bude možné seznámit s možnostmi rozvíjení obecné hudebnosti dětí prostřednictvím hudebního tvoření využívajícího hru na tělo, práci s Orffovými nástroji, boomwhackery (hudebními tyčemi) i netradičními způsoby doprovodu hudby.

 

Srdečně zve a předem se těší Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

 


 

Cíl semináře:

 

Rozvoj didaktických kompetencí učitelů/pedagogických pracovníků v souvislosti s propojováním hudební tématiky s řečí a pohybem, práce s hlasovou i nástrojovou improvizací.

Absolvent kurzu:

* zná postupy k ovládnutí nového didaktického materiálu (partitury pro Orffovy nástroje, schémata hudebních her a improvizačních postupů),

* využívá hru na Orffovy nástroje k utvoření představy melodického a rytmického základu poslouchané hudby

* zapojuje se v sólových i skupinových improvizacích

* užívá řeč, pohyb i nástrojovou hru k modelování funkčního didaktického postupu

 

Zaměření a rozvrh lekcí:

 

Seminář je primárně zaměřen na práci s didaktickým materiálem hudební výchovy a je určen studentům příslušných pedagogických a uměleckých škol a pedagogům MŠ, ZŠ, SŠ a ZUŠ. Otevřen je (bez osvědčení o absolvování) ovšem i dalším zájemcům o vybraná témata, rodičům či nepedagogickým pracovníkům.

Cílem semináře je seznámení s vybraným didaktickým materiálem a možnostmi jeho uchopení v nejrůznějším pedagogickém prostředí (individuální práce, práce v kolektivu). Forma tvůrčí dílny zároveň umožňuje seznámit se s účinem jednotlivých postupů "na vlastní kůži" a dává představu o jejich využití jak při krátkodobých projektech, tak při stavění vlastní koncepce výuky hudební výchovy.

 

Kurzovné:

 

Studenti..........................1000,- Kč

Členové ČOS..................1500,- Kč

Plné kurzovné.................1900,- Kč

 

Lektorské vedení:

 

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.

Pedagog SZUŠ Universum Brno (hudební nauky, experimentální hudební nauka pro děti 3-5 let, dílny pro rodiče s dětmi do 3 let, housle) a FF MU Brno (hudební teorie, hudební didaktika, práce s Orffovými nástroji... na katedře hudební vědy), v minulosti vedení kroužků Zpívánky při Salesiánském centru Brno, lektorování workshopů v rámci projektu Mozartovy děti pro brněnskou filharmonii atp.

 

ZDcxN2Q